Helle Folkedansere

Vi danser på Årre Kro hver tirsdag kl. 19.30 - 22.00.VELKOMMEN TIL HELLE FOLKEDANSERE's HJEMMESIDE              Ny sæson starter tirsdag den 8. september  2020 .

        (Se sæsonplan 2020-21 under ovenstående menupunkt).

             

             Sommerudflugt den 30. august - se opslagstavlen


HELLE FOLKEDANSERE:  E-mail:  birteskovbjerg@bbsyd.dk

 

  Formand Birte Skovbjerg

  Vestparken 28

  6740 Bramming

  tlf. 20 28 57 13


  Hjemmeside: http://www.hellefolkedansere.dk/


   Bankforbindelse: Årre Andelskasse

   Konto nr. 5950 8400781